قرن بیست و یک

by Universal Emptiness
یعنی واقعا به جز سکس،سیاست و فوتبال هیچ موضوعی برای بحث وجود نداره ؟
Posted in | 1 Comment »

1 comments:

سمان said...

چرا برادر! عدالت ورزی و مهر ورزیدن توامان.