فراوانی سوژه

by Universal Emptiness
طنز نویس ها
کاریکاتورست ها
بامزه ها
نکته سنج ها
روزنامه نگارها
خبرنگارها
وبلاگ نویس ها
باحال ها
.
.
.
از توپو لوف بکشید بیرون
بزارید کارشناساش بهش رسیدگی کنن
Posted in | 1 Comment »