by Universal Emptinessبدون هیچ گونه تردیدی یکی از درهای جهنم مخصوص کسانی است که بعد از گفتن یک جوک راجع بهش توضیح می دن .

Posted in | 3 Comments »

3 comments:

Mute Vision said...

بدون تردید !

زنی که من باشم ... said...

لینک شدید

چرک و پرت نویس said...

سلام. اگه دوست داشتی بیا وبلام. http://somethingtoshare.blogfa.com/