by Universal Emptiness"خوک کثیف " 

اصطلاحی که به خصوص هنگام بازجویی ماهیت خود را نشان می دهد .


Posted in | 11 Comments »

11 comments:

ansherly said...

وبلاگت رو با نون قندی عوض کن

نه خب
جالبه

خوک کثیف تو ایران کاربردش زیاد نیست
می تونم صدها اصطلاح جالب و پر کاربردتر برات مثال بزنم

زکریا said...

راست میگه ها ! تا حالا فک کنم بازجویی نشودی . درسته ؟ خیلی بی ادب ترن دوستامون ! خیلی !

ارتا said...

این اصطلاح دیگه قدیمی شده الان محترمانه تر باهانت برخورد میکنن و از اجزای بدن و یا خانواده استفاده میکنن

ساعت شنی said...

دوست عزیز ... از حضورت ممنونم

یک مالیخولیایی said...

ماهیت کثیف بازجو رو بیشتر نشون می ده

Anonymous said...

هنگامی که برای اولین بار برای خدمت نامقدس سربازی به پادگان رفته بودیم
یک گله آشخور- یکی از درجه دارا -باعصباینت گفت بجنبید خوکهای کثیف

Morteza said...

سه نوع خوک هستند که در فیلمها زیاد می شنوم : خوک لهستانی - خطاب نازی ها به لهستانی ها- و خوک اسکاتلندی - خطاب انگلیسی ها به اسکاتلندی ها

خوکچه هندی هم قبوله؟

مجتبی ح said...

عجب ماهیتی!!؟

هواپیمای سقوط‌ کرده said...

الان اصطلاح "آقای محترم" معنیش از اینم بدتره

ansherly said...

خب الان درگیر کارای مهمتر از کنکورم

نمی خوای آپ کنی؟؟؟

ما که یواش یواش گمونم گل بگیریم وب و...

هومان منصوریان said...

سپاس تشکر ممنون مرسی