هم دردی سازنده

by Universal Emptiness


وقتی میخوای یکی رو دلداری بدی و داری بهش میگی : " بذار زمان بگذره ، همه چی درست میشه..." اون وقت میتونی با یه تقریب قریب به یقین اطمینان حاصل کنی که طرف داره توی دلش تک تک دخترای فامیلت رو عروس میکنه میزاره کنار...

Posted in | 3 Comments »

3 comments:

کافه نشین said...

تو هم باید همینکار رو باهاش انجام بدی خب

یک مالیخولیایی said...

ما اصلا دیگه دلداری نمی دیم

pemi said...

یکی این، یکی م این جمله ی نکبت که "حتمن قسمت بوده!"