مرگ شرف

by Universal Emptiness


یادش به خیر اون زمان که Yahoo!360 در قید حیات بود ، مرسوم بود که یه پسر / دختر بره توی page دوست دختر / دوست پسرش و صفحه ی کامنت ها رو ببنده و مثلا توی اخرین کامنت ها بنویسه :
بپر بیرون که ماله خودمه ، بد نگاش کنی من میدونم و تو ، مگه نمیبینی قلاده داره و این حرفا ...
اخه اون موقع شرف بود ، مردم با شرف بودن ; مثل الان نیست که هر ننه مرده ای یه facebook داره که نمیشه بستش ، اره عزیزم ، اینه درد ما....

Posted in | 5 Comments »

5 comments:

Pemiphilo said...

وا!
من كه پيج ٣٦٠ نداشتم، جدى اين مدلي بود؟

The Daily Poster said...

Dude thanks for the comments

sleeper said...

اه چه سیستم گندی بود. چقد حرص میخوردیم بابت این لوس بازیا یا همون به قول شما شرف :ی

خاتون said...

اما دوس پسر بی غیرت ما هیچوقت اینکار را با ما نکرد

olice said...

pfff!!! goftan nadasht ama darde khaak khorde dash !