نخستین پرواز

by Universal Emptiness
این کوچه
در گذشته نامش کوچه لوگزامبورگ بود
برای خاطر باغ لوگزامبورگ
امروز نامش گی نمر است
برای خاطر خلبانی که در جنگ مرده است
با این همه
این کوچه
هنوز همان کوچه است
و این باغ همان باغ
باغ لوگزامبورگ
با مهتابی ها…..تندیس ها ….ابگیرها
با درخت ها
درخت های سرزنده
با پرندگان
پرندگان پر جنب و جوش
با کودکان
کودکان سرخوش
بنابراین،ادمی از خود میپرسد
به راستی از خود می پرسد
خلبان مرده این وسط چه کاره است !؟
Posted in | 1 Comment »