by Universal Emptiness

اکثر فحش هایی که بلدم رو مدیون تو بچگی فوتبال دیدن با بزرگترها هستم .
Posted in | 1 Comment »
by Universal Emptiness

فرار مغزها که می گن اینه ها ، الان سندی طوفانی به پا کرده تو نیویورک .

Posted in | 0 Comments »
by Universal Emptiness
- برو به زندگیت برس .
 -زندگی من تویی .
Posted in | 2 Comments »
by Universal Emptiness
سه یا چهار حرف را به دلخواه از الفبای لاتین انتخاب کنید ،
به طور مثال T , K , J , B .
حال این حروف را کنار هم قرار دهید ، به ترتیب دلخواه ، مثال :
KBTJ .
عالی است ! حالا شما یک روش جدید ِ کاشت مو دارید .

Posted in | 0 Comments »
by Universal Emptiness
هر وقت از یه مشکلی توی ایران براش حرف می زدن در جواب می گفت :
" توی آمریکا این جور مواقع .. "

به تازگی از آمریکا آمده بود .

Posted in | 1 Comment »
by Universal Emptinessبدون هیچ گونه تردیدی یکی از درهای جهنم مخصوص کسانی است که بعد از گفتن یک جوک راجع بهش توضیح می دن .

Posted in | 3 Comments »