by Universal Emptiness"شماره 110 چنده ؟"

بعضی دیالوگ ها با طنز غیر متعارفشان شما را غافلگیر می کنند ...

Posted in | 9 Comments »
by Universal Emptinessزندگی رو توی زمین کشتید ،

دنبال زندگی توی کرات دیگه می گردید ؟

Posted in | 19 Comments »
by Universal Emptinessهمین که سال 89 با یه چیزی تو مایه های مرد 3 هزار چهره شروع نشد ، میتونه مارو به خودش امیدوار کنه...

Posted in | 13 Comments »
by Universal Emptinessترکیب زیبا و پر رمز و راز " از اخر اول شدن " هنوزم که هنوزه من رو یاد خاطرات شیرین دوران تحصیل می اندازه ...

Posted in | 12 Comments »
by Universal Emptiness


شعور جامعه رو ،
هر گردی گردو نیست ،
ولی هر جوانی بر درختی تکیه کرده لابد عاشق است و ....

Posted in | 18 Comments »
by Universal Emptiness...اهی کشید و ادامه داد :

"دیگه مردم فقط به شکم و پایین شکمشون می رسن ... "

- از همون بچگی روشن فکر بود.

Posted in | 16 Comments »
by Universal Emptiness


یه ایده ی خوب واسه بالا بردن فروش یه سری از مجله ها می تونه استفاده از تیترهایی مثل " گلزار در حین خودارضایی دستگیر شد"یا " حیایی میس کال مهناز افشار را بدون پاسخ گذاشت" باشه ....

Posted in | 15 Comments »
by Universal Emptinessحتی اگه طرف تو امریکا واکس هم میزده ، باز هم برای عمده ی دخترای ایرونی ایفاگر نقش شوالیه ی اسب سوار خواهد بود...

Posted in | 10 Comments »
by Universal Emptiness


هروقت ازش می پرسیدن دوست داری بچت دختر باشه یا پسر ،

بدون معطلی می گفت : " هرچی خدا بخواد ، فقط سالم باشه. "

عذاب وجدان لحظه ای راحتش نمیگذاشت ...Posted in | 13 Comments »