by Universal Emptiness


گوش دادن به موسیقی دهه های 60 و 70 ،
نماد روشنفکری در موسیقی.

Posted in | 9 Comments »
by Universal Emptiness


با یک کمی ، فقط یک کمی خلاقیت می توان از عبارات جایگزین برای عبارت تکراری "مرد هزار چهره" برای هر کلاهبرداری و هر حادثه ای استفاده کرد... به خدا میشه...


Posted in | 12 Comments »
by Universal Emptiness


بعضی ها فکر می کنن اگه به هر تیپ و قیافه و هیکلی Sexy بگن ، خیلی Cool می شن ....

Posted in | 3 Comments »
by Universal Emptiness


از زیر اب زدن ها و پاپوش دوختنای مردمش برای هم که بگذریم ; تهران ویژگی های زیست محیطی فراوانی داره مثل داشتن یک بهار ، یک پاییز و دو تابستان.

Posted in | 13 Comments »

تبلیغات ماهواره ای

by Universal Emptiness


ایا شما هم از کوتاهی الت خود رنج می برید ؟
دیگر نگران کوتاهی الت خود نباشید !


با قرص های AV75JX14 در مدت 1 و فقط 1 ماه الت خود را از نوک مداد نوکی به پایه ی اباژور تبدیل کنید.


تضمینی وزارت بهداشت ، بدون هیچگونه عوارض جانبی.

Posted in | 7 Comments »
by Universal Emptiness

طی سالهای اخیر معیار خوب شناخته شدن ادم ها ازخوبی کردن به بدی نکردن تغییر کرده است....

Posted in | 11 Comments »
by Universal Emptiness


لیستی از عناوین تعدادی از کتابهای قفسه ی خانواده ی یک کتاب فروشی :
"هزار روش برای ریختن محبت به روی دیوار دل همسرتان"
"چگونه به زن خود بگوییم شب به خیر" در 21 روز
"دوستت دارم به 15 زبان فراموش شده ی دنیا"
"چه کسی پنیر مرا با چایی خورد ؟"
"روابط جنسی ; اری یا بلی ؟"
.
.
.

Posted in | 6 Comments »
by Universal Emptiness


...به یاد شعری از سندبرگ افتادم که می گفت تمامی آنچه از یک فرد بشری باقی می ماند گوگردی است که جعبه ی کبریتی را کفایت می کند و آهنی , که بتوان با آن میخی ساخت که انسان بتواند از آن خود را حلق آویز کند...


تنهایی پر هیاهو - بهومیل هرابال

Posted in | 13 Comments »
by Universal Emptiness


{سرش رو انداخته پایین ، مغموم و ناراحت داره با قاشقش غذا رو هم میزنه}

- عزیزم ، چرا با غذات بازی میکنی ؟ از فکرش بیا بیرون ، یه خورده به فکر خودت باش...
*یعنی اگه یه همچین سکانسی نباشه تو فیلم ، مجوز پخش نمیگیره.Posted in | 11 Comments »