by Universal Emptinessدکمه های پیراهنش رو تا نزدیکای نافش باز کرده بود تا گردن بندش متجلی شود،

بله او همان فشن است .

Posted in | 5 Comments »

5 comments:

b-s-a said...

زندگی مانند آبشاریست
ما در رود خانه ای قرار داریم
و دوباره بعد از اینکه فرو افتادیم
در میان پوچی ها غلت می زنیم و شنا می کنیم

pichakezendei said...

خب براي نشون دادن بلندي پاهاش هم انتهاي روده راست روده اش را به نمايش گذاشته بود...
بله او همان فشن است

زهرا موثق said...

:))
خیلی باحالی

دونفر said...

و پشم‏هایش هم

صاب گالن said...

:))
fashionism