by Universal Emptiness


در حالی که همگی برای گرفتن عکس اماده می شدند ، فرد شوخی پرسید :

"بوی ادکلنم توی عکس می افته ؟ "

بر این سخن خنده ها بسیار رفت و جمع در جمله هلاک شدند . 


Posted in | 4 Comments »
by Universal Emptiness


همیشه خودش رو از نوادگان کوروش می دونست ،

همین باعث شده بود توی زندگی فردی و اجتماعی اش ادم موفقی باشه .


Posted in | 6 Comments »
by Universal Emptinessبرنامه ی Flight ها که به هم خورد ، Tour Leader اومد ازمون عذرخواهی کرد ،

اونجا هم همش پی Shopping بودیم و دیگه و . . . 

* پس از یک اقامت 3 روزه در دوبی . 


Posted in | 6 Comments »
by Universal Emptinessفکر می کرد اگه دوربین ببینه و V نشون نده خواهند گفت فلج است  .

Posted in | 13 Comments »
by Universal Emptiness"خوک کثیف " 

اصطلاحی که به خصوص هنگام بازجویی ماهیت خود را نشان می دهد .


Posted in | 11 Comments »
by Universal Emptinessبوی عرق می داد ، مردم طردش کردند .

به خود گلاب زد ، مردم نابودش کردند . 

Posted in | 13 Comments »
by Universal Emptinessدر حالی که به یک بنز مشکی تکیه داده بود و چند دختر نیمه لخت در اطرافش با جدیت مشغول رقص بودند ، رو به دوربین برای معشوقه اش اوازهای عشق می خواند.

کلیپش در زمره ی بهترین ها قرار داشت.

Posted in | 11 Comments »
by Universal Emptiness"چقدر زود دیر می شود "

رکن اساسی در رومانس نویسی معاصر فارسی .

Posted in | 15 Comments »