احساسات پوچ

by Universal Emptiness


داشتم با خودم فکر میکردم که جدیدا تبلیغای شبکه های خودمون خیلی قابل تحمل تر و غیر کلیشه ای تر شدن، نو اوری توشون هست، یه خورده که به یکی از تبلیغای خوب نگاه کردم متوجه شدم ادماش ایرانی نیستن .

Posted in | 0 Comments »

تهران،هزاره ی سوم

by Universal Emptiness

از نشانه های یک ادم متشخص و با سواد این است که بتواند محکم و بدون خجالت کلمه ی سکس را تلفظ کند

Posted in | 1 Comment »

کار کارشناسی شده

by Universal Emptiness


طی جلسه ای که با کارشناسان داشتیم تصمیم گرفتیم هنرمندان از این به بعد به جای ایفای نقش در سریال ها و فیلم های تلویزیونی، هدف اصلی خودشون رو همون حضور در جلسات صلح و سازش دادگاه های جرم و جنایت قرار بدهند...

Posted in | 1 Comment »

غرور ملی

by Universal Emptiness


ایا می دانید ایرانیان اولین مردمانی در جهان بودندکه طی حماسه ای تکرار نشدنی صندل و جوراب را با هم پوشیدند ؟Posted in | 2 Comments »